Natuurlijk spelcoaching

Natuurlijk spelcoaching is een laagdrempelige en effectieve manier om kinderen te laten ervaren dat ze invloed hebben op wat ze denken en doen.

Vanaf september 2020 is er een nieuwe ‘natuurlijk spel’ coachingslocatie open in Moerkapelle aan de Rottedijk 10A.

Een grote wens is in vervulling gegaan. Een praktijk midden in de natuur om daar met kinderen aan knelpunten te werken. Zowel buiten als in de spelkamer is er genoeg mogelijkheid om aan te sluiten bij de interesses van het kind om zo samen op ontdekkingstocht te gaan wat helpend is rondom deze knelpunten. Op natuurlijke, speelse en creatieve wijze. Als ouder(s) word je in dit proces nauw betrokken zodat de verbinding met het kind opnieuw of verder versterkt wordt.

Wanneer kan natuurlijke spelcoaching helpen?

 • Bij weinig sociale contacten
 • Als de gedachten en gevoelens niet goed onder woorden gebracht kunnen worden,
 • Onzekerheid over prestaties en overkomen
 • Als er een lastige periode wordt ervaren (verhuizing, echtscheiding, rouwverwerking)
 • Als het anders zijn anders/uniek zijn lastig is te accepteren

Herken jij je kind in (één van) de beschrijvingen hierboven en wil je dat je kind op een creatieve, speelse en natuurlijke wijze in zijn/haar kracht komt te staan? Vraag vrijblijvend een kennismakingsgesprek aan.

Natuurlijke spelcoaching is een laagdrempelige en effectieve manier om  kinderen te laten ervaren dat ze invloed hebben op wat ze denken en doen.

Effecten natuurlijke spelcoaching

Een kind kan in spel of een creatieve creatie meer laten zien dan het in
woorden kan zeggen.
Als dit wordt vertaald, voelt diegene zich gezien, begrepen en kan het kind in zijn/haar tempo weer verder met de volgende stap, sterker worden. 
Door verschillende spel en creatieve werkvormen in de spelkamer komt het kind in een andere mindset. Daarnaast biedt de rust en buitenruimte van de coachingspraktijk een prachtige plek om in de natuur met verschillende spelvormen en nieuw gedrag aan de slag te gaan.

Hierdoor kan diegene

 • zelf uitleggen hoe hij/zij zich voelt
 • (weer) in zichzelf geloven
 • beter tot zijn/haar recht komen
 • zekerder zijn van zichzelf
 • zelfstandiger worden
 • zijn/haar eigen weg vinden

Mijn passie is om de krachten en gaven van het kind of de volwassene samen op te zoeken en de  belemmerende gedachten en patronen om te buigen zodat het zichtbaar in zelfvertrouwen en zelfredzaamheid groeit!

Werkwijze natuurlijke spelcoach

 1. Je kunt als ouder/verzorger vrijblijvend bellen of per mail je vraag voorleggen. Waarna er een mogelijkheid is om aan te melden voor een kennismakingssessie.
 2. Tijdens de kennismakingssessie laat ik je als ouder/verzorger de spelkamer en de buitenruimte zien. En we spreken door wat jij en je kind als een probleem ervaart. Waar en wanneer heeft hij/zij er het meeste last van? Biedt creatieve/natuurlijke spelcoaching daar de beste oplossing voor? Na dit gesprek ontvang je een verslag met de opgestelde doelen.
 3. Daarna ga ik wekelijks met je kind aan de slag! Ik sluit aan bij de interesses en bied uitdagingen aan die passen binnen de gestelde doelen. Spelenderwijs komen we zo bij de knelpunten. Na een sessie bespreken we de sessie. Bijvoorbeeld een gemaakt werkstuk. In een tekening, schilderij of beeldwerk vertelt het kind in beeldentaal waar het nog niet de woorden voor heeft gevonden. Wat zegt het werkstuk over hem of haar? En over het contact met anderen? Gaandeweg wordt het kind op een creatieve en ontspannen wijze inzicht gegeven. Als het kind liever via spel aan de slag gaat wordt er een vertaalslag gemaakt naar de leerdoelen, bijvoorbeeld het benoemen van emoties binnen spel, of het oefenen van nieuwe rollen.
 4. Een natuurlijk spelcoaching sessie duurt 45 minuten voor het kind. Daar komt nog 15 minuten verwerking/verslagleggings tijd bij.
 5. Na 3 spelobservaties is er een oudergesprek om de richting van het traject te bespreken. In  afstemming spreken we daarna rond de 6 sessies een oudergesprek af om te kijken hoe de voortgang is en op welke punten de ouder begeleiding wenst.

Meld je gratis aan voor natuurlijke spelcoaching!

De kosten voor een intakegesprek/kennismakingssessie zijn €40
De kosten van natuurlijk spel coachingssessie per uur bedraagt: €65 (waarvan 45 minuten coaching en 15 minuten verwerking, inclusief materialen)

Ben je benieuwd of ik wat voor jou kan betekenen? [email protected]