Boekje

Peuter Pret

‘Muziek is de ideale, speelse en meest ontspannen manier om rituelen, kleuren en cijfers aan te leren maar bovenal om een hechte band met het kind te ontwikkelen’

€ 14,90

Waarom een muziek Doe-boekje?

Door de opkomst van audiovisuele middelen is in de omgang met het kind het directe sociale contact van mens tot mens helaas minder vanzelfsprekend geworden. Hebt u de peuterliedjes zelf gemist? Herinnert u zich de liedjes en spelletjes niet meer? Kunt u niet zingen? Geen nood: het aanraken, samen spelen en zingen kunt via dit doe-boekje gemakkelijk leren.

Dit boekje is geschreven om meer handvatten en ideeën voor de dagelijkse muzikale activiteiten te geven. De muzikale activiteit met de peuter hoeft niet van een ingewikkeld niveau te zijn. Met pannendeksels kun je al ritmisch slaan en op een emmer kun je ook lekker trommelen.

Met de cd die u bij het boekje krijgt, het notenschrift met gitaarakkoorden, de duidelijke uitleg van gebaren en de knutsel-ideetjes, vormt dit boekje een mooie basis van de muzikale opvoeding van het jonge kind.Achtergrondinformatie over de muzikale ontwikkeling bij het jonge kind.

Muziek vanaf de geboorte

Iedereen wordt geboren met gevoel voor muziek. Al voor de geboorte herkent een baby ritme en klanken, de hartslag en de stem van de moeder.

Hoe het kind zich muzikaal ontwikkelt, is voor een groot deel afhankelijk van de opvoeder. Door al vroeg met het kind te zingen, te rijmen en ritmes te slaan, stimuleer je de toekomstige muzikaliteit en liefde voor muziek. 

Muziek vanaf twee jaar

Rond het moment dat het kind twee jaar is, begint het kind muziek bewust te ervaren. Samen zingen en daarop bewegen vindt het kind fantastisch. Op deze leeftijd begint het kind dan ook op de maat van de muziek mee te bewegen. Maar ook dat de stem verschillende toonhoogten kan maken is een hele ervaring.

Muziek en Beweging

Bewegen op muziek is voor het kind een heel goede manier om controle over het lichaam te krijgen en te leren de bewegingen te coördineren. En zingen levert een flinke bijdrage aan de taalontwikkeling. Ook (kinder)muziekinstrumenten beginnen nu de aandacht te trekken.

Doelstellingen van het boekje PeuterPret

 • Stimuleren dat er in het gezin/dagverblijf weer gezongen of anderzijds muzikaal gespeeld wordt.
 • Aanbieden van verschillende liedjes en spelletjes die geschikt zijn om tijdens de dagelijkse routine met en voor peuters te zingen en te spelen.
 • De opvoeder bewust te maken van: de mogelijkheid om via muziek een plezierig contact te krijgen met het kind.
 • Het gegeven dat je geen muzikaal talent hoeft te hebben om met een kind muzikale activiteiten te doen.
 • Handreiking voor kinderdagverblijven/peuteropvang en ouders zodat er één methode wordt gehanteerd die zowel thuis als op de opvang worden gezongen en herkend. Waarin de muzikale opvoeding van thuis en op het dagverblijf aansluit

Dit boekje is geschreven om meer ideeën en muzikale handvatten te geven. Met de cd die daarbij is opgenomen en de knutselideetjes achter in het boekje vormt dit een geheel voor een mooie basis van de muzikale opvoeding van het kind.

Beluister hier de fragmenten van de CD

 1. Tanden Poetsen Lydia van Mourik | Henk Hopman | Rineke de Wit | Martin de Greef 0:30
 2. We gaan opruimen Lydia van Mourik | Henk Hopman | Rineke de Wit | Martin de Greef 0:18
 3. Fruitlied Lydia van Mourik | Henk Hopman | Rineke de Wit | Martin de Greef 0:24
 4. In iedere kleine appel Lydia van Mourik | Henk Hopman | Rineke de Wit | Martin de Greef 0:30
 5. Smakelijk eten Lydia van Mourik | Henk Hopman | Rineke de Wit | Martin de Greef 0:28
 6. Dit ben ik Lydia van Mourik | Henk Hopman | Rineke de Wit | Martin de Greef 0:11
 7. Met mijn mond Lydia van Mourik | Henk Hopman | Rineke de Wit | Martin de Greef 0:17
 8. Met de vingertjes Lydia van Mourik | Henk Hopman | Rineke de Wit | Martin de Greef 0:19
 9. Daar komen twee spinnetjes aan Lydia van Mourik | Henk Hopman | Rineke de Wit | Martin de Greef 0:19
 10. Visje in het water Lydia van Mourik | Henk Hopman | Rineke de Wit | Martin de Greef 0:30
 11. De slak en de haas Lydia van Mourik | Henk Hopman | Rineke de Wit | Martin de Greef 0:09
 12. Klein rood autootje Lydia van Mourik | Henk Hopman | Rineke de Wit | Martin de Greef 0:26
 13. Opgepast Lydia van Mourik | Henk Hopman | Rineke de Wit | Martin de Greef 0:30
 14. Ik zie, ik zie Lydia van Mourik | Henk Hopman | Rineke de Wit | Martin de Greef 0:30
 15. 1,2,3,4, hoedje van Lydia van Mourik | Henk Hopman | Rineke de Wit | Martin de Greef 0:30
 16. Mijn hand Lydia van Mourik | Henk Hopman | Rineke de Wit | Martin de Greef 0:30
 17. Waar is Jan met de bokkewagen Lydia van Mourik | Henk Hopman | Rineke de Wit | Martin de Greef 0:30
 18. De wielen van de bus Lydia van Mourik | Henk Hopman | Rineke de Wit | Martin de Greef 0:30
 19. De trein die rijdt op wielen Lydia van Mourik | Henk Hopman | Rineke de Wit | Martin de Greef 0:14
 20. Schipper mag ik overvaren Lydia van Mourik | Henk Hopman | Rineke de Wit | Martin de Greef 0:30